WAAROM IETS ‘VOOR HET GELD’ DOEN HET TEGENDEEL IS VAN SUCCES

Er was eens een man die elke dag te voet naar zijn werk ging. Op een dag was er een groepje kinderen die hem zomaar uit het niets begon uit te schelden en stenen naar hem gooide. De kwajongens hadden er de grootste lol in. Dit ergerde de man natuurlijk, waarop hij een list verzon. Hij zei tegen de kinderen: ‘Als jullie mij morgen opnieuw zozeer ergeren, krijgen jullie allemaal een euro van mij’. En zo geschiedde. De volgende dag werd de man opnieuw door de kinderen met alle plezier uitgescholden en met stenen bekogeld, en zij kregen daarvoor zoals beloofd allemaal een euro. Waarna de man zei: ‘Als jullie mij morgen opnieuw ergeren, krijgen jullie allemaal vijftig eurocent’. Waarop sommige kinderen met hun wenkbrauwen fronsten: ‘Hoezo krijgen we nu nog maar de helft?’

 

 


Maar goed, de volgende dag ergerden de kinderen de man opnieuw en kregen hun beloning van vijftig eurocent per persoon. Toen zei de man: ‘Als jullie mij morgen opnieuw ergeren, krijgen jullie elk tien eurocent’. Waarop de kinderen verontwaardigd reageerden: ‘Hallo, eerst een euro, daarna vijftig cent en nu slechts tien cent, dat is echt veel te weinig!’ Met als resultaat dat de man voortaan nooit meer door de kinderen werd lastiggevallen en geërgerd.

 

De vraag is: wat is hier eigenlijk gebeurd? Daar waar de kinderen eerst de grootste lol beleefden, werd die vreugde langzaam maar zeker de kop in gedrukt zodra daar een geldelijke beloning tegenover stond. Met andere woorden: de vreugde die vanuit de kinderen zelf kwam, werd vervangen door een prikkel van buitenaf.

 

Het frappante van dit verhaal is dat ook de meeste volwassenen precies op deze manier leven! Het gros van de werknemers gaat namelijk niet naar het werk omdat ze de grootste lol beleven in wat ze doen, maar omdat daar een bepaalde geldelijke beloning tegenover staat. Net als de kinderen in dit verhaal zijn ze de intrinsieke motivatie en pure vreugde in wat ze doen verloren en zijn ze in de val getrapt van de man (in dit geval de werkgever) die hen een aanlokkelijke worst voorhoudt, met alle stress en burn-outs van dien.

 

Ga op een maandagochtend maar eens kijken bij een willekeurig kantoorgebouw in Nederland. De kans is groot dat je dan menige werknemer met een lang gezicht naar binnen ziet sjokken, om pas op vrijdagmiddag weer opgelucht adem te halen, blij dat het weekend is.  Maar hoe goed je op die manier misschien ook in je levensonderhoud kunt voorzien, in feite vergooi je daarmee je leven.

 

Echt succes is echter juist het tegenovergestelde. Van echt succes is pas sprake wanneer je erin slaagt alleen die dingen te doen die je voldoening geven en die je met vreugde vervullen. Wie zo spelenderwijs door het leven gaat, hoeft als het ware ook nooit meer te werken. Gewoonweg omdat je datgene wat je doet niet meer als werken ervaart. Aan elke opgave, hoe moeilijk ook, zul je dan - net als de kinderen in dit verhaal - de grootste lol beleven.

 

 

Commentaren: 0